افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
بازار روسیه یکی از بازارهای پر پتانسیل برای صادرات محصولات نمایشگاه بین اللمللی صنعت ساختمان است ۲۵ مرداد ۱۴۰۲
معاون اقتصادی سیاست خارجی روسیه در ایران تاکید کرد؛

بازار روسیه یکی از بازارهای پر پتانسیل برای صادرات محصولات نمایشگاه بین اللمللی صنعت ساختمان است

برگزاری نمایشگاه ساختمان ۱۴۰۲ می تواند گامی مهم در راستای تحقق توسعه پایدار و رشد صنعت ساختمان به شمار آید.