افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 22 September , 2023
لزوم همکاری قطعه سازان با شرکت های دانش بنیان ۱۹ آبان ۱۴۰۰
مسئول امور مجلس گروه صنعتی خودرو سازی بهمن و قطعه سازان تاکید کرد:

لزوم همکاری قطعه سازان با شرکت های دانش بنیان

به کمک فناوری مجموعه های دانش بنیان است که صنعت خودرو می‌تواند نوآوری و پیشرفت را ضمیمه تولیدات خود قرار دهد.