افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
در پاسخگویی به هرگونه تجاوز و دشمنی بسیار جدی و برای هر سناریویی آماده هستیم پس مراقب باشید و اشتباه نکنید ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
فرمانده کل سپاه پاسداران ؛

در پاسخگویی به هرگونه تجاوز و دشمنی بسیار جدی و برای هر سناریویی آماده هستیم پس مراقب باشید و اشتباه نکنید

نمایشگاه شکار عقاب تکه کوچک از توان ماست ما در پاسخگویی به هرگونه تجاوز بسیار جدی هستیم. پاسخ ما محدود نخواهد بود .