افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 24 September , 2023
قیمت سوخت هیچ افزایشی پیدا نمی‌کند ۲۰ آذر ۱۴۰۰
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد :

قیمت سوخت هیچ افزایشی پیدا نمی‌کند

اقتصاد ما دو عامل اثرگذار دارد یکی دلار است و یکی بنزین، این دو مستقیم روی زندگی عادی مردم اثرگذار هستند، به همین خاطر افزایش قیمت سوخت نخواهیم داشت.