افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
نظام نباید در مقابلِ افرادی که تعهدی نسبت به منافع ملی و مردم ندارند اینقدر مسامحه داشته باشد ۰۳ تیر ۱۴۰۲
 واکنش نائب رئیس کمیسون صنایع درباره تخلفات انتخابات اتاق بازرگانی :

نظام نباید در مقابلِ افرادی که تعهدی نسبت به منافع ملی و مردم ندارند اینقدر مسامحه داشته باشد

در نشست این هفته‌  کمیسیون با وزیر صمت، موضوع انتخابات اتاق بازرگانی پیگیری خواهد شد.