افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 22 September , 2023
مشکل صنعت خودرو تحریم نیست بلکه ایراد به مدیریت صنعت خودرو و ماهیت مالکیتی آن است ۰۵ بهمن ۱۴۰۰
نماینده بناب در نشست علنی امروز

مشکل صنعت خودرو تحریم نیست بلکه ایراد به مدیریت صنعت خودرو و ماهیت مالکیتی آن است

برای افزایش کیفی خودرو نیازمند اصلاح ساختار مدیریتی آنها هستیم و مدیران نفتی و رانتی به سفارش وزرا و نمایندگان نمی‌توانند این دو خودروساز را مدیریت کنند.