افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
با همگرایی و همفکری دولت و مجلس  مشکلات حل خواهد شد ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد :

با همگرایی و همفکری دولت و مجلس مشکلات حل خواهد شد

حل مشکلات و عبور از موانع نیازمند دو دسته اقدام است که در این حوزه مجلس از بعد نظارتی و تقنینی و دولت در جنبه اجرایی می‌توانند یاری‌گر یکدیگر در حل مشکلات مردم باشند.