افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
موضوع امنیت شغلی خبرنگاران را پیگیری خواهیم کرد ۲۵ مرداد ۱۳۹۸
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح کرد ؛

موضوع امنیت شغلی خبرنگاران را پیگیری خواهیم کرد

رسانه‌ها مسائل و موضوعاتی را رصد و پیگیری می‌کنند که دغدغه روز جامعه است.