افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 24 September , 2023
دلیل نمی‌شود ما اقوام و خویشانمان را در دولت منصوب کنیم و بعد بگوییم به دلیل اعتمادی است که به آن‌ها داریم ۱۷ آبان ۱۴۰۰
انتقاد نماینده تهران در مجلس درخصوص روند انتصابات دولت ؛

دلیل نمی‌شود ما اقوام و خویشانمان را در دولت منصوب کنیم و بعد بگوییم به دلیل اعتمادی است که به آن‌ها داریم

انتظار ما این است که شخص آیت الله رئیسی  با این نوع تفکر و استدلال مقابله مستقیم و واضح داشته باشند.