افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 2 October , 2023
مردم چشم انتظار تغییر هستند / وعده‌های تو خالی مردم را خسته، مایوس می‌کند ۲۱ اسفند ۱۳۹۹
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ؛

مردم چشم انتظار تغییر هستند / وعده‌های تو خالی مردم را خسته، مایوس می‌کند

اجازه دهند تا جوانان وارد عرصه شوند و با تنگ نظری قطار انقلاب را خلوت و خلوت تر نکنند؛ چون با این رویه در انتها خودشان می‌مانند و قطاری خالی.