افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
مذاکره با آمریکا در صورتی محقق می شود که آمریکا بدون قید و شرط به برجام بازگردد ۲۹ آبان ۱۳۹۹
نظری نماینده اصولگرای مجلس عنوان کرد ؛

مذاکره با آمریکا در صورتی محقق می شود که آمریکا بدون قید و شرط به برجام بازگردد

من تا آنجایی که اطلاع دارم آنان بر تعاریف خودشان از پولشویی و تروریسم تاکید دارند و اگر بنا بر اجرای این لوایح با تعاریف ما باشد، آنان قبول نخواهند کرد .