افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
روسیه و چین صریحا اعلام کرده اند قطعنامه آمریکا برای تمدید تسلحیاتی ایران را وتو خواهند کرد ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
پیش نویس قطعنامه جدید برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران ؛

روسیه و چین صریحا اعلام کرده اند قطعنامه آمریکا برای تمدید تسلحیاتی ایران را وتو خواهند کرد

در این قطعنامه از اعضای سازمان ملل خواسته شده تا فروش تسلیحات به ایران متوقف شود و از ارائه هر گونه «خدمات یا منابع مالی، آموزشی و فنی، توصیه، سایر خدمات و کمک های مرتبط » به ایران خودداری شود.