افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 22 September , 2023
برای نخستین بار کارگروه زمان‌بندی توافق در وین تشکیل شد ۲۱ آذر ۱۴۰۰
نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین خبر داد :

برای نخستین بار کارگروه زمان‌بندی توافق در وین تشکیل شد

در کمال تعجب، برحی تحلیلگران و روزنامه‌نگاران اوضاع در مذکرات وین را دراماتیک و "تقریبا بن‌بست" توصیف می‌کنند. در این مورد، اینطور نیست