افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 24 September , 2023
ریاست فدراسیون فوتبال به عزیزی‌خادم رسید ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

ریاست فدراسیون فوتبال به عزیزی‌خادم رسید

علی گریمی گفت : از اول هم می‌دانستم چه اتفاقی می‌افتد من نامزد شدم که بهانه به دست کسی ندهم؛ آمدم که فردا نگویند حالا که شرایط برای حضور فوتبالی‌ها فراهم شد، کسی نیامد