افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 30 September , 2023
باید به دولت مردمی آیت الله رئیسی در راستای اثبات کارآمدی نظام دینی کمک  و پشتیبانی  شود ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی

باید به دولت مردمی آیت الله رئیسی در راستای اثبات کارآمدی نظام دینی کمک و پشتیبانی شود

امانتداری ما نسبت به مردم زمانی محقق می‌شود که دولت به تمام معنا و وزرا با تمام توان در کنار مردم باشند.