افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 21 September , 2023
حذف صفر از پول ملی هیچ اثری در اقتصاد و قدرت خرید مردم و تورم ندارد ۱۰ شهریور ۱۳۹۸
گفتگوی اختصاصی بهارستان آنلاین با عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس ؛

حذف صفر از پول ملی هیچ اثری در اقتصاد و قدرت خرید مردم و تورم ندارد

دولت باید ابتدا تورم و نقدینگی را در کشور ساماندهی نماید بعد برای حذف چهار صفر از پول ملی اقدام نماید چراکه این مساله خود می‌تواند بار مالی زیادی را بر دولت تحمیل کند.