افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
مجلس وقتی می تواند انگشت اتهام به سمت دولت بگیرد که اصلاح را از بدنه خود آغاز کند ۱۶ تیر ۱۳۹۹
منتخب مردم شهرضا و دهاقان در مجلس یازدهم عنوان کرد ؛

مجلس وقتی می تواند انگشت اتهام به سمت دولت بگیرد که اصلاح را از بدنه خود آغاز کند

هیات هفت نفره متشکل از اعضای هیات رییسه مجلس بعد از بررسی درخواست زنان نماینده برای حضور در هیات رییسه کمیسیون ها تاکید کردند که زن باید بچه داری کند و به امورات خانه رسیدگی کند.