افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 22 September , 2023
نمایندگان مجلس دکتر روحانی را ناقض قانونی اساسی دانستند ۱۸ خرداد ۱۴۰۰

نمایندگان مجلس دکتر روحانی را ناقض قانونی اساسی دانستند

با توجه به مستندات موجود، نقض اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط رئیس جمهور برای کمیسیون قضائی و حقوقی محرز است