افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 30 September , 2023
توضیح عضو هیات رئیسه مجلس درباره حق مسکن نمایندگان ۱۹ تیر ۱۳۹۹
جنجال واریزی ۲۳۱ میلیونی نمایندگان مجلس ؛

توضیح عضو هیات رئیسه مجلس درباره حق مسکن نمایندگان

نمایندگانی که 200 میلیون حق ودیعه مسکن دریافت می کنند در حالی که حق مسکن 200 هزار تومانی کارگران هنوز به تصویب نرسیده است .