افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
در رسیدن کشور به این شرایط بحرانی کرونایی تعمد در کار است تا ذهنیت مردم را نسبت به مسائل دینی و مذهبی تغییر دهند ۲۴ فروردین ۱۴۰۰
آیت الله توکل با انتقاد از سیاست های یک بام و دو هوای ستاد کرونا:

در رسیدن کشور به این شرایط بحرانی کرونایی تعمد در کار است تا ذهنیت مردم را نسبت به مسائل دینی و مذهبی تغییر دهند

آقای استاندار اگر حرفتان را گوش نمی دانند استعفا می کردید و با استعفا اعتراض خود را اعلام می کردید.