افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 24 September , 2023
به دنبال تشدید نظارت‌ها بر فعالیت‌های بانکی هستیم ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

به دنبال تشدید نظارت‌ها بر فعالیت‌های بانکی هستیم

نظام اعتبارسنجی در کشور ما خیلی پیشرفته نیست و به شکل سلیقه‌ای با اعمال فشار و نفوذ هم پرونده مربوط به ارائه‌ تسهیلات جلو می‌رود و در سایه این امور فساد شکل می‌گیرد.