افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 2 October , 2023
درب مجلس را ببندید حداقل مردم بدانند مجلسی وجود ندارد ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ؛

درب مجلس را ببندید حداقل مردم بدانند مجلسی وجود ندارد

چرا ما با دست خودمان دستمان‌ را می‌بندیم و مجلس را تضعیف می‌کنیم.