افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 30 September , 2023
باید با ایجاد تسهیلات فاصله حقوق دریافتی کارگران را جبران کنیم ۲۶ بهمن ۱۳۹۹
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم:

باید با ایجاد تسهیلات فاصله حقوق دریافتی کارگران را جبران کنیم

کارگران سهم بزرگی در اقتصاد کشور ما را دارند و چرخه موثری از اقتصاد کشور ما توسط کارگران با نام و بی نام و نشان به حرکت در می آید.