افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023
یکی از مشکلات کشور این است که احزاب سیاسی قوی نداریم و می خواهیم کار احزاب را در خیابان انجام دهیم ۲۲ آبان ۱۴۰۱
عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی عنوان کرد؛

یکی از مشکلات کشور این است که احزاب سیاسی قوی نداریم و می خواهیم کار احزاب را در خیابان انجام دهیم

گفت و گوی ملی از ضروریات است و در هر شرایطی ایجاب می کند که به مباحث گفت و گوی ملی توجه ویژه‌ای داشته باشیم.