افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 22 September , 2023
عضویت در شانگهای کار بزرگی به حساب می‌آید اما آیا اعضای رسمی شانگهای به دنبال سرمایه گذاری در ایران هستند؟ ۱۶ مهر ۱۴۰۱
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

عضویت در شانگهای کار بزرگی به حساب می‌آید اما آیا اعضای رسمی شانگهای به دنبال سرمایه گذاری در ایران هستند؟

طی یکسال گذشته هنوز سرمایه گذاری واقعی در این دولت شکل نگرفته و هر روز شرایط از روز قبل بدتر می‌شود؛ بنابراین در صورتی که این پیمان بتواند رونق ایجاد کند، بسیار مفید واقع خواهد شد.