افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 22 September , 2023
مدیران کم کار و افرادی که تعصبی برای مبارزه با فساد ندارند، باید کنار گذاشته شده و مدیرانی مردمی بر سر کار بیایند ۰۴ مهر ۱۴۰۰
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد ؛

مدیران کم کار و افرادی که تعصبی برای مبارزه با فساد ندارند، باید کنار گذاشته شده و مدیرانی مردمی بر سر کار بیایند

امید است پس از بازگشت آسایش و آرامش در حوزه سلامت به مردم، تیم اقتصادی دولت با سرعت بیشتر و مدیریت صحیح حل مشکلات معیشتی مردم را در پیش بگیرد.