افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
پرداخت یارانه نقدی اقدامی موثر و در افزایش قدرت خرید دهک های کم درآمد و کاهش ضریب جینی تاثیر گذار است ۰۹ خرداد ۱۴۰۱
نماینده مردم بندر انزلی در دوره هفتم مجلس

پرداخت یارانه نقدی اقدامی موثر و در افزایش قدرت خرید دهک های کم درآمد و کاهش ضریب جینی تاثیر گذار است

در ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت، فساد و قاچاق کالای گسترده ای وجود داشت و نباید در حذف آن تردیدی می شد اما پرداخت نقدی یارانه به مردم اقدامی مناسب تر از کالا برگ است.