افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 22 September , 2023
عملکرد دولت با توجه به بحران های کشور بسیار خوب بود ۲۱ شهریور ۱۴۰۱
نماینده مردم تهران در مجلس نهم

عملکرد دولت با توجه به بحران های کشور بسیار خوب بود

در برخی جاها ضعف هایی وجود دارد که این ضعف ها قابل قبول نیست. امیدواریم تا پایان سال جاری به رفع این مسائل بیشتر توجه شود