افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
با نظارت اعمال شده بر نحوه تخصیص قیر رایگان جلوی رانت در این حوزه گرفته خواهد شد ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
رئیس کمیسیون عمران عنوان کرد ؛

با نظارت اعمال شده بر نحوه تخصیص قیر رایگان جلوی رانت در این حوزه گرفته خواهد شد

با توجه به اینکه منابع این طرح در حسابی مشخص نگهداری می‌شود از این رو مافیا فرصت دخل و تصرفی نخواهند داشت.