افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
اگر بخواهیم فساد را در ایران ریشه کن کنیم، باید مشخص شود مسئولین چه میزان اموال دارند ۲۴ مهر ۱۳۹۸
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ؛

اگر بخواهیم فساد را در ایران ریشه کن کنیم، باید مشخص شود مسئولین چه میزان اموال دارند

کسانی که نمی خواهند عملکردشان شفاف باشد و می خواهند فساد در مملکت ادامه پیدا کند با این طرح مخالفت می کنند. عده ای ترس از ضفافیت دارند.