افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
اصلاح طبان مسائل مختلف کشور را سیاه‌نمایی میکنند ۰۷ فروردین ۱۴۰۱
منتخب اول مردم شهرستان رشت در مجلس یازدهم

اصلاح طبان مسائل مختلف کشور را سیاه‌نمایی میکنند

آنها مدعی بودند زبان دنیا را‌‌‌‌‌‌‌‌ بهتر می‌فهمند اما در حوزه سیاست خارجی هیچ موفقیتی در این 8 سال نداشتند.