افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 22 September , 2023
مسئولین در برابر پروپاگاندای رسانه‌ای دشمن از ظرفیت رسانه‌ها استفاده کنند تا بتوانند توطئه دشمن را خنثی کنند ۱۴ اسفند ۱۴۰۱
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس

مسئولین در برابر پروپاگاندای رسانه‌ای دشمن از ظرفیت رسانه‌ها استفاده کنند تا بتوانند توطئه دشمن را خنثی کنند

بار دیگر با قاطعیت عرض می‌کنم که هیچکس در جمهوری اسلامی ایران اجازه نمی‌دهد که دختران و زنان این جامعه که ظرفیت بی‌نظیری برای ارتقاء کشور ما هستند مورد آسیب قرار بگیرند.