افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 24 September , 2023
این مردم مسؤولی می خواهند که نه تنها اهل فساد نباشد بلکه هر کجا فسادی دید جلوی آن بایستد ۱۳ تیر ۱۴۰۰
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ؛

این مردم مسؤولی می خواهند که نه تنها اهل فساد نباشد بلکه هر کجا فسادی دید جلوی آن بایستد

مسؤولان هر کجا اشتباهی کردند باید عذرخواهی کنند، مردم هم کمک خواهند کرد، قطعاً با دروغگویی و توجیه کار و پیشرفت شکل نمی گیرد.