افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 22 September , 2023
برجام نمی‌تواند کعبه آمال ما باشد ۲۰ خرداد ۱۴۰۱
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم ؛

برجام نمی‌تواند کعبه آمال ما باشد

اقتصاد چین و روسیه هم تحت تاثیر اقتصاد صنعتی غرب است. در چنین شرایطی حتما برای مردم مشکلاتی از جهت تامین و هزینه زندگی، حفظ و ایجاد اشتغال و مسائلی از این دست ایجاد خواهد شد.