افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 24 September , 2023
افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین همواره گزینه روی میز مدیران دولتی است اما مجلس مخالف افزایش نرخ بنزین است ۱۸ مهر ۱۳۹۸
واکنش عضو کمیسیون انرژی مجلس به افزایش قیمت بنزین ؛

افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین همواره گزینه روی میز مدیران دولتی است اما مجلس مخالف افزایش نرخ بنزین است

ادعای آقای زنگنه مبنی بر افزایش قیمت بنزین در حد یک اظهار نظر است و کمیسیون انرژی با هر گونه افزایش قیمت حامل های انرژی به شدت مخالف بوده و بارها هم در کمیسیون و هم در صحن اصلی مجلس نقطه نظرات مجلس در مخالفت با افزایش قیمت بنزین اعلام شده است.