افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
دولت متأسفانه در حمایت از اقشار و کسب و کار آسیب دیده تنها شعار و وعده می دهد ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ؛

دولت متأسفانه در حمایت از اقشار و کسب و کار آسیب دیده تنها شعار و وعده می دهد

رئیس جمهور می گویند اقساط را از مردم نگیرید اما بانک ها اقساط را دریافت می کنند و از طرفی دیگر رئیس جمهور می گوید برای پرداخت قبوض آب،برق و گاز به مردم فرصت داده شود و از طرف دیگر پیامک های اخطار برای مردم ارسال می شود.