افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
دکتر روحانی دعوت مجلس برای دفاع از کلیات بودجه را اجابت نکرد ۱۴ بهمن ۱۳۹۹
دکتر قالیباف رئیس مجلس :

دکتر روحانی دعوت مجلس برای دفاع از کلیات بودجه را اجابت نکرد

بر اساس قانون رئیس جمهور باید برای دفاع از کلیات بودجه سال 1400 در مجلس حضور پیدا می‌کرد به همین جهت از ایشان به طور رسمی دعوت کردم. رئیس جمهور این دعوت را اجابت نکردند لذا ما وظیفه خود را انجام داده‌ایم.