افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
کابینه سیزدهم باید موضوع معیشت مردم، حمایت از اقشار آسیب پذیر، رفاه اجتماعی و حل معضلات اقتصادی  را سریعا مرتفع نماید ۱۵ مرداد ۱۴۰۰
نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی ؛

کابینه سیزدهم باید موضوع معیشت مردم، حمایت از اقشار آسیب پذیر، رفاه اجتماعی و حل معضلات اقتصادی را سریعا مرتفع نماید

وزرا باید مردمی بوده و با نخبگان تعامل داشته باشند تا با تعامل بین مردم و استفاده از نظرات نخبگان مشکلات را حل کنند.

2 کارت زرد مجلس به ظریف در یک روز ۳۰ دی ۱۳۹۹

2 کارت زرد مجلس به ظریف در یک روز

نمایندگان مجلس توضیحات وزیر امور خارجه در مورد دیپلماسی اقتصادی را قانع کننده ندانستند و امروز دومین کارت زرد را به وی دادند.