افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
راه اندازی مجتمع پتروشیمی گلستان و گسترش صنایع تبدیلی روزنه تحقق امید بیکاران گلستانی ۲۲ آبان ۱۴۰۱
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی در گهتگوی اختصاصی با بهارستان آنلاین عنوان کرد ؛

راه اندازی مجتمع پتروشیمی گلستان و گسترش صنایع تبدیلی روزنه تحقق امید بیکاران گلستانی

ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و راه اندازی پتروشیمی گلستان می تواند تا حدود بسیار زیادی معظل بیکاری را در  استان گلستان مرتفع نماید.