افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 2 October , 2023
تشکیل ستاد ملی جمعیت موجب تکثر سازمان‌ها در کشور می‌شود ۰۸ خرداد ۱۴۰۱
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس

تشکیل ستاد ملی جمعیت موجب تکثر سازمان‌ها در کشور می‌شود

شکیل ستادهای متعدد تکثر ایجاد می‌کند و ما امروز به اندازه کافی در این حوزه تکثر داریم.