افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 30 September , 2023
قانونمندی و تدبیر حلقه مفقوده حل مشکل بازنشستگان ۱۲ خرداد ۱۴۰۱
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم برای بهارستان آنلاین نوشت :

قانونمندی و تدبیر حلقه مفقوده حل مشکل بازنشستگان

در ارتباط با علت تاخیر در عدم تصویب افزایش حقوق بازنشستگان در دولت گفته میشود افزایش حقوق تورم سنگینی را به جامعه وارد که همزمان با حذف ارز ۴/۲۰۰ بسیار خسارت برانگیز است.

مشی سیاسی واحد بین دولت و مجلس نقطه قوت ایندوره از مذاکرات است ۰۸ آذر ۱۴۰۰
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس نهم شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با بهارستان آنلاین عنوان کرد

مشی سیاسی واحد بین دولت و مجلس نقطه قوت ایندوره از مذاکرات است

از شواهد بر می آید که گشایشهایی در راه است اما میزان و مقدار رفع موانع غیرقانونی بستگی به همت، اراده، هوشیاری و دقت مذاکره کنندگان کشورمان دارد.

تعامل دیپلماتیک با آژانس سیاست کلی نظام است ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
کارشناس ارشد مسائل سیاسی در گفتگوی اختصاصی با بهارستان آنلاین عنوان کرد ؛

تعامل دیپلماتیک با آژانس سیاست کلی نظام است

انتظارعمومی ازدولت سیزدهم و مجلس یازدهم که دارای رویکرد و مشی سیاسی یکسان وانقلابی هستنداین است که خدای ناکرده این هم جهتی نگرش و اندیشه سیاسی باعث نگرددکه دچارتساهل و تسامح شده و ازمسیر وظیفه مداری خارج گردند.