افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 22 September , 2023
ما نمی توانیم با مبهم نگه داشتن یک مسئله و نپرداختن به آن باعث از بین رفتن یا کم اهمیت شدن آن شویم ۱۶ اسفند ۱۴۰۱
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی

ما نمی توانیم با مبهم نگه داشتن یک مسئله و نپرداختن به آن باعث از بین رفتن یا کم اهمیت شدن آن شویم

نباید با این احتمال که این فقط یک بازی روانی است برای مقابله با این عملیات روانی دشمن  تدبیری اندیشیده نشود