افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 30 September , 2023
راه بازگشت به برجام  سیاست رهبری است، نه سیاست بنده و آقای رئیسی و وزیر خارجه ۱۰ شهریور ۱۴۰۰
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی،

راه بازگشت به برجام سیاست رهبری است، نه سیاست بنده و آقای رئیسی و وزیر خارجه

سیاست جمهوری اسلامی که لایتغیر است و لذا همه تحریم‌ها باید لغو بشود و ما راستی آزمایی کنیم و آنگاه به تعهدات خود برمی‌گردیم.