افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 30 September , 2023
شرط سنی ارائه وام ازدواج تبعیض‌آمیز و خلاف قانون اساسی است ۲۸ خرداد ۱۳۹۹
واکنش نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به دستور رئیس جمهور؛

شرط سنی ارائه وام ازدواج تبعیض‌آمیز و خلاف قانون اساسی است

اقدام رئیس جمهور در اِعمال تبعیض سنی در پرداخت وام ازدواج خلاف بند الف تبصره 16 قانون بودجه و اصل 3 و 19 قانون اساسی است و مجلس اجازه نخواهد داد زندگی مردم بازیچه‌ی گزارش‌های مجعول و غیر کارشناسی که ریشه تصمیم‌گیری رئیس جمهور شده است بشود.

باید روند تولید و تامین چادر مشکی در کشور تسهیل و تقویت شود ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگوی اختصاصی با بهارستان انلاین ؛

باید روند تولید و تامین چادر مشکی در کشور تسهیل و تقویت شود

منافع ، رانت ها و سودهایی که در این موضوع بوده است منجر به متعادل نشدن این موضوع شده است و به همین دلیل تولید داخل ما نتوانسته یک تولید رقابتی در مقایسه با تولیدات خارجی باشد و بیشتر مشکل ما از همین زمینه نشات می گیرد.