افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 24 September , 2023
شرارت در آبراههای بین المللی بدون پاسخ نخواهد ماند ۲۰ مهر ۱۳۹۸
دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به حمله موشکی به نفت کش ایرانی ؛

شرارت در آبراههای بین المللی بدون پاسخ نخواهد ماند

کمیته ویژه بررسی موضوع حمله به شناور سابیتی که در نزدیکی سواحل عربستان سعودی در دریای سرخ هدف دو موشک قرار گرفت تشکیل شده و گزارش آن به زودی برای اخذ تصمیم به مراجع مسئول ارایه می شود.