افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 2 October , 2023
دستگاه‌های متولی دست خبرنگار نماها را کوتاه کنند ۱۵ مرداد ۱۴۰۱
خطیب جمعه کرج ؛

دستگاه‌های متولی دست خبرنگار نماها را کوتاه کنند

امروز لازم است هرچه بیشتر رسانه ها و مطبوعات و به‌خصوص خبرنگاران به رسالت عظیمی که دارند با تشخیص درست اولویت‌ها اقدام کنند.