افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 21 September , 2023
حمایت از قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی ۲۸ دی ۱۴۰۱
رئیس کمیسیون اروپا خبر داد:

حمایت از قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی

جلسه مباحثات پارلمانی این قطعنامه و رای‌گیری روز پنجشنبه در پارلمان اروپا انجام خواهد شد.