افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان اعلامی دولت سبد نهایی معیشت نیست/ هنوز سر ارقام به توافق نرسیده‌ایم ۲۳ اسفند ۱۴۰۱
عضو کارگری شورایعالی کار:

۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان اعلامی دولت سبد نهایی معیشت نیست/ هنوز سر ارقام به توافق نرسیده‌ایم

در کمیته دستمزد «حتماً» باید اجماع صورت بگیرد.

اگردولت  واقعا می‌خواهد قدمی برای کارگران بردارد، باید پایه حقوقشان را افزایش دهد ۰۲ خرداد ۱۳۹۹
رئیس‌کمیته دستمزد شورای عالی کار

اگردولت واقعا می‌خواهد قدمی برای کارگران بردارد، باید پایه حقوقشان را افزایش دهد

اینکه دولت چرا بعد از نزدیک به دو ماه می‌خواهد حق مسکن را افزایش دهد، خود جای سوال دارد و این موضوع را باید مسئولان وزارت کار جواب بدهند که چرا الان این مسئله را تازه در دست بررسی دارند؟