افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 22 September , 2023
دستیابی به توافق احیای برجام بسیار ضعیف است ۰۴ خرداد ۱۴۰۱
رابرت مالی، مذاکره کننده ارشد آمریکا:

دستیابی به توافق احیای برجام بسیار ضعیف است

به ایران گفته‌ایم که اگر امتیاز غیر هسته‌ای مثل بحث حذف سپاه از لیست تروریسم را می‌خواهید، باید در مقابل چیزی ارائه دهید ایران هم تصمیم گرفته که گام متقابلی برندارد.