افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
تنفس یک ساله مالیاتی اصناف به مجلس می‌رود ۲۴ خرداد ۱۴۰۱
در هم‌اندیشی دولت، مجلس و اصناف

تنفس یک ساله مالیاتی اصناف به مجلس می‌رود

زیرساخت‌ها در سازمان امورمالیاتی جامع نیست و در بحث تراکنش‌ها بین دو ممیز مالیاتی در عرصه اطلاعات دو نگاه متفاوت است و باید راهکاری دیده شود تا حق اصناف تضعیف نشود.